fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Oceny klasyfikacyjne za I semestr

Oceny klasyfikacyjne za I semestr
17.01

Oceny klasyfikacyjne za I semestr

Klasyfikacja 

Do tego dnia nauczyciele wystawiają ostateczne oceny klasyfikacyjne za I semestr.