fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Oddział Przedszkolny

Oddział Przedszkolny

W naszej oddziale przedszkolnym...

Przy szkole podstawowej funkcjonuje oddział przedszkolny w którym dzieci w wieku 5-6 lat realizują obowiązek przygotowania przedszkolnego. Wychowawcą oddziału jest Pani Aleksandra Kozak, który w obecnym roku szkolnym sprawuje opiekę nad 20 dzieci.