fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Rada Rodziców

Rada Rodziców

  • Przewodniczący: Sylwia Ostrowska
  • Wiceprzewodniczący: Beata Pasich
  • Skarbnik: Angelika Duda
  • Sekretarz: Dorota Maślaniec