Uczniowie klasy I i Pani Dyrektor podczas uroczystości ślubowania

Pierwszoklasiści z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Woli Zabierzowskiej są już pełnoprawnymi uczniami. Dzieci zaprezentowały swoje umiejętności w przygotowanym wcześniej programie słowno-muzycznym. Złożyli przyrzeczenie na sztandar szkoły oraz uczestniczyli w ceremonii pasowania ołówkiem przez panią dyrektor. Uroczystość miała miejsce 11 października 2019 roku. Uświetnił ją z humorem relacjonowany przygotowany przez starszych kolegów i koleżanki pokaz mody nauczycielskiej.

Nie zabrakło podczas akademii również życzeń ze strony przedstawicieli Rady Rodziców oraz samorządu szkolnego, kierowanych do nauczycieli z okazji nadchodzącego Dnia Edukacji Narodowej. Dziękujemy za obecność najbliższym sercom dzieci, czyli rodzicom, emerytowanym nauczycielom nasze szkoły, panu sołtysowi Wiesławowi Garncarzowi, proboszczowi Kazimierzowi Włochowi, Radnemu Rady Miejskiej Stanisławowi Łosińskiemu oraz całej społeczności szkolnej.

Maria Rusin – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Komentarze zablokowane

Skip to content