Plakat - przedszkole

Na stronie niepolomice.eu pojawiło się stanowisko Gminy odnośnie otwarcia publicznych przedszkoli – zgodnie z nim, mogą one zostać otwarte najwcześniej 24 maja.

Po wczorajszym wystąpieniu Prezesa Rady Ministrów pojawiło się mnóstwo pytań, kiedy zostaną otwarte przedszkola i żłobki, których organem prowadzącym jest gmina? U nas nie nastąpi to 6 maja, bowiem, aby najmłodsi i ich opiekunowie byli bezpieczni, trzeba sporo zrobić, przygotować, zabezpieczyć i kupić.

Aby móc otworzyć placówki opiekuńcze dla najmłodszych, żłobki i przedszkola muszą zostać przeorganizowane zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministra Zdrowia.

Nasze placówki nie dysponują wystarczającą ilością środków ochrony indywidualnej, które zapewniłyby bezpieczeństwo dzieciom, nauczycielom i pracownikom, a w ich budżetach nie ma środków na takie zakupy. Brakuje dodatkowych pomieszczeń wraz z wyposażeniem, niemożliwe są do spełnienia kwestie dotyczące wydawania posiłków.

Aby spełnić wymogi, należy usunąć ok. 70% zabawek z pomieszczeń, ponieważ nie nadają się one do codziennej dezynfekcji. Zasadne też wydają się obawy dyrektorów placówek, że w razie niespełnienia wszystkich wytycznych nastąpi fala zwolnień chorobowych wśród pracowników, co sparaliżuje działania placówek.

Realnym terminem, kiedy placówki mogłyby wznowić działalność, jest 24 maja 2020. O każdej zmianie w tych planach, będziemy informowali na bieżąco.

Krystian Zieliński
Pełniący Obowiązki Burmistrza Miasta i Gminy Niepołomice

Źródlo: https://www.niepolomice.eu/edukacja/kiedy-do-przedszkola/

Komentarze zablokowane

Skip to content