Biblioteka - Plakat

PROCEDURA BEZPIECZNEGO KORZYSTANIA Z ZASOBÓW BIBLIOTEKI SZKOLNEJ W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM W WOLI ZABIERZOWSKIEJ

Procedura ma na celu: zapewnienie bezpieczeństwa uczniom, nauczycielom oraz innym osobom korzystających z zasobów biblioteki.

Do przestrzegania procedury zobowiązani są: uczniowie,nauczyciele, dyrektor oraz osoby korzystające z zasobów biblioteki.

 1. Przed wejściem do pomieszczenia biblioteki,uczniowie i inni czytelnicy biblioteki szkolnej dezynfekują dłonie oraz zakładają maseczki.
 2. Biblioteka szkolna uruchamia wypożyczanie książek bez wolnego dostępu do półek oraz w ograniczonej możliwości korzystania z Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej.
 3. Aby uniknąć zgrupowania, zaleca się czytelnikom korzystanie z zasobów biblioteki wg harmonogram:

Poniedziałek: klasa 1 od godz. 9 do 10

                       klasa 2 od godz. 11 do12

                       klasa3 od godz. 12 do 13

Środa:             klasa 4 od godz.12 do 13

                       klasa5 od godz. 9 do 10

                       klasa6 od godz. 11 do 12

Piątek :            klasa 7 od godz. 9-10

                        klasa 8 od godz. 11-13.

 1. Podczas wypożyczania/ zwrotu książek należy zachować 1,5 m odległości od biurka nauczyciela bibliotekarza jak i pomiędzy czytelnikami.
 2. Zwrócone książki będą odkładane do pudeł ,na których będzie podana data zwrotu.
 3. Pudła ze zwróconymi książkami, przenoszone będą do innego pomieszczenia na okres 3 dni.
 4. Odizolowane egzemplarze po okresie 3 dni, będą włączone do użytkowania.
 5. Powyższe zalecenie stosuje się również przy zwrocie podręczników szkolnych przy współudziale wychowawców klas.
 6. Blaty na których leżały zwrócone książki będą każdorazowo dezynfekowane.
 7. Pomieszczenie biblioteki szkolnej będzie wietrzone co godzinę.
 8. Klamki, klawiatury i wyłączniki światła będą dezynfekowane po każdorazowym ich użyciu.
 9. Powyższe zalecenia będą stosowane aż do odwołania.

Tags:

Komentarze zablokowane

Skip to content