Witaj szkoło - plakat

Zapraszamy serdecznie rodziców uczniów przyszłej  klasy I na spotkanie  organizacyjne z wychowawcą klasy p. Jolantą Kosałą. Spotkanie odbędzie się  26 czerwca 2020 r. o godz. 8:45. Prosimy o zabranie dowodu osobistego rodziców, nr PESEL dziecka, a także dostarczenie oryginałów kart zapisu dziecka (z podpisem obydwojga rodziców).

Odpowiednie druki dostępne tu >>>>>>

Tags:

Komentarze zablokowane

Skip to content