Konkurs gwiazdkowy - plakat

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w Gwiazdkowym Konkursie organizowanym przez Fundację Pho3nix, która zajmuje się zachęcaniem do uprawiania sportu przez dzieci i młodzież.

Konkurs będzie przeprowadzany zdalnie.  Czas realizacji zadań konkursowych od 7 grudnia do 8 stycznia.  Fundacja przekaże szkole dostęp do konkursowej platformy internetowej, do której adres otrzymają Państwo 7 grudnia. Uczniowie będą mogli tam zakładać swoje konta.

Konkurs będzie polegał na wykonywaniu w domu ćwiczeń podczas oglądania filmów treningowych. Za każdy wykonany trening będą przyznawane punkty.

Dwudziestu uczniów ze szkoły, którzy w okresie trwania konkursu zdobędą najwięcej punktów, otrzyma nagrody. Zostaną przekazane do szkoły, a ich wręczenie odbędzie się po zakończeniu konkursu.

Ewelina Starostka

 INSTRUKCJA UDZIAŁU W GWIAZDKOWYM KONKURSIE FUNDACJI PHO3NIX

(dla szkoły / rodzica / dziecka)

SZKOŁA:

 1. W pierwszym tygodniu grudnia osoba kontaktowa wyznaczona przez Szkołę, biorącą udział w konkursie, otrzyma adres platformy internetowej na której będzie przeprowadzany konkurs.
 2. Do szkoły wysłane zostaną również wiadomości informacyjne dla uczniów oraz ich rodziców, a także materiały promocyjne akcji.
 3. Start konkursu planowany jest na 7 grudnia – do tego czasu, osoba odpowiedzialna za realizację konkursu po stronie Szkoły, powinna poinformować o konkursie uczniów oraz ich rodziców, przekazując im materiały otrzymane od Fundacji Pho3nix oraz zachęcając ich do wzięcia udziału w akcji – udział w konkursie jest dobrowolny
 4. Konkurs polega na wykonywaniu jak największej liczby ćwiczeń z filmami na platformie konkursowej Pho3nix Kids. Za każde wykonane ćwiczenie dziecko otrzyma 10 punktów. Punkty przyznawane są automatycznie na zakończenie filmu.
 5. Konkurs trwa do 8 stycznia – przez ten czas Szkoła będzie otrzymywała od Fundacji Pho3nix dodatkowe materiały komunikacyjne, wspierające zainteresowanie akcją, a także informacje statystyczne na temat aktywności zarejestrowanych uczniów
 6. Po ogłoszeniu wyników do Szkół wysłane zostaną nagrody rzeczowe – 20 inteligentnych opasek z funkcją mierzenia aktywności sportowych Huawei Band 4. Nagrody przeznaczone są dla 20 uczniów Szkoły, którzy zdobędą najwięcej punktów w konkursie.

 RODZIC:

 1. Do 7 grudnia otrzyma od Szkoły informacje na temat Gwiazdkowego Konkursu organizowanego przez Fundację Pho3nix wraz zaproszeniem do wzięcia w niej udziału przez Ucznia
 2. Aby wziąć udział w Konkursie, dziecko ma obowiązek podać adres e-mail Rodzica podczas rejestracji na internetowej platformie konkursowej. Na ten adres zostaną przesłane Regulamin Konkursu oraz Polityka Prywatności
 3. Po zapoznaniu się z dokumentami, rodzic, klikając link w mailu, wyraża zgodę na udział swojego dziecka w konkursie.
 4. Rodzic może w każdej chwili cofnąć swoją zgodę co będzie skutkowało usunięciem danych osobowych Ucznia z bazy danych oraz brak możliwości wygrania nagrody rzeczowej w postaci inteligentnej opaski sportowej Huawei Band 4.
 5. Konkurs trwa od 7 grudnia 2020 do 8 stycznia 2021 i polega na wykonywaniu jak największej liczby ćwiczeń z filmami na platformie konkursowej Pho3nix Kids. Za każde wykonane ćwiczenie dziecko otrzyma punkty. Punkty przyznawane są automatycznie na zakończenie filmu.

 DZIECKO:

 1. Uczeń otrzymuje od szkoły informacje na temat konkursu oraz adres internetowej platformy konkursowej
 2. Od 7 grudnia Uczeń może dokonać rejestracji na konkursowej platformie podając swoje imię i nazwisko, wybierając nick, oraz wskazując swoją szkołę i klasę.
 3. Do prawidłowej rejestracji będzie wymagana zgoda rodzica – Uczeń podaje e-mail swojego opiekuna prawnego, który po zapoznaniu się z Regulaminem i Polityką prywatności wyraża zgodę na uczestnictwo Ucznia w Konkursie.
 4. Po prawidłowo wykonanej rejestracji Uczeń otrzymuje dostęp do platformy konkursowej.
 5. Zadaniem konkursowym jest wykonanie jak największej liczby ćwiczeń prezentowanych na filmach konkursowych.
 6. Za każde wykonane ćwiczenie Uczeń otrzyma punkty. Punkty przyznawane są automatycznie na zakończenie filmu.
 7. Uczeń rywalizuje ze swoimi kolegami i koleżankami ze Szkoły – nagrody rzeczowe wygrywa 20 Uczniów ze Szkoły, którzy zdobędą największą liczbę punktów przez czas trwania konkursu
 8. Przez cały czas trwania konkursu Uczeń może sprawdzać swoje postępy i pozycję
  w szkolnym rankingu.
 9. Konkurs trwa do 8 stycznia.
 10. Po 8 stycznia Uczeń (jeśli znalazł się w pierwszej 20. rankingu szkolnego) otrzymuje od Szkoły przekazaną przez Fundację Pho3nix nagrodę rzeczową w postacie sportowej opaski Huawei Band 4.

Tags:

Komentarze zablokowane

Skip to content