Plakat - przedszkole

Rekrutacja do przedszkola i klasy I szkoły podstawowej odbywać się będzie

od 1 marca 2021 do 20 marca 2021 r.

Wnioski o przyjęcie dziecka można pobierać w sekretariacie szkoły lub ze strony internetowej.
Ogłoszenie o rekrutacji do Przedszkola Samorządowego w Woli Zabierzowskiej

Ogłoszenie o rekrutacji do klasy I Szkoły Podstawowej w Woli Zabierzowskiej

Wypełnione wnioski wraz z załącznikami, należy złożyć w sekretariacie szkoły od 01.03.2021 do 20.03.2021 roku w godzinach od 8:00 do 15:00.

Wnioski nie podpisane przez obydwóch rodziców nie będą przyjmowane.

Uwaga! Kolejność zgłoszeń nie ma znaczenia w rekrutacji dzieci do przedszkola

Oświadczenia, o których mowa we wniosku o przyjęcie dziecka składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej może żądać okazania dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach.

Szczegółowe warunki przyjęcia dzieci do przedszkola zostały określone w Regulaminie.

Rodzice dzieci, które już uczęszczają do przedszkola składają deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego. 

 Źródło grafiki:  Designed by Freepik

Załączniki:

Tags:

Komentarze zablokowane

Skip to content