fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Dyrektor

Dyrektor

mgr Marta Grochot

  • Nauczyciel mianowany
  • Dyrektor szkoły od 2011 roku
  • Nauczane przedmioty: religia
 

Ci którzy kierowali naszą szkołą w latach 1889-2010

Małgorzata Malska - 2007-2010

Dariusz Baran - 1994-2007

Zofia Pawlik - 1984-1994

Zyta Frąś - 1960-1984

Jan Płonka - 1950-1960

Stanisław Łysak - 1939-1950

Jan Stanczykiewicz - 1937-1939

Antoni Kluska - 1933-1937

Józef Szlęzak - 1922-1933

Aleksander Zieliński - 1889-1921