fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Historia szkoły

Historia szkoły

Wypis z Kroniki SzkolnejSzkoła Podstawowa im. Jana Matejki w Woli Zabierzowskiej położona jest na Nizinie Nadwiślańskiej w odległości 12 km od Niepołomic, będąc najbardziej na wschód wysuniętą placówką oświatową tej gminy. Okazały budynek szkoły stoi w centrum wsi Wola Zabierzowska,sąsiadując z Wiejskim Domem Kultury oraz znajdującymi się w pobliżu: kaplicą i remizą Ochotniczej Straży Pożarnej.

        Szkoła swoim obwodem obejmuje dzieci z Woli Zabierzowskiej, jednak historycznie także wieś Chobot była przypisana do tutejszej szkoły. Nadal spora grupa dzieci z Chobotu uczęszcza do szkoły w Woli Zabierzowskiej zamiast do obecnie macierzystej szkoły w Zabierzowie Bocheńskim Pojedynczy uczniowie rekrutują się także z Zabierzowa Bocheńskiego. Wola Zabierzowska jest typową wsią o częściowym rozproszeniu, jednak odległość najdalszych zabudowań od szkoły nie przekracza 4 km. Większość mieszkańców pracuje w najbliższych miastach. Niepołomicach, Krakowie, Wieliczce, część utrzymuje się z rolnictwa lub drobnego handlu. Historia Szkoły Podstawowej w Woli Zabierzowskiej rozpoczyna się od wydania cytowanego niżej dokumentu.

Na mocy ustaw szkolnych z 1873 roku Krajowa Rada Szkolna we Lwowie wydała w dniu 28 listopada 1888 roku orzeczenie w sprawie szkoły ludowej w Woli Zabierzowskiej: " We Woli Zabierzowskiej ustanawia się szkołę etatową o jednym nauczycielu."

 

 

Szkoła 1889-1890

 

Od 1 września 1889 roku do 15 listopada roku 1890 dzieci uczyły się w chałupie wiejskiej pod nr 127, gdzie w małej izbie i sieni gniotło się w czasie nauki 70-ciu uczniów przed południem i 90-ciu po południu. Izba była także mieszkaniem nauczyciela.
Szkoła 1890-1930

Wtedy to rozpoczął pracę w charakterze nauczyciela Aleksander Zieliński. Dzięki jego zapałowi już 25 listopada następnego roku młodzież mogła rozpocząć naukę w nowym budynku szkolnym, w którym mieścił się obszerny korytarz, dwie sale lekcyjne i mieszkanie dla nauczyciela - obecnie jest to środkowa część budynku szkolnego.
Szkoła 1930-1994

W roku 1925 władze szkolne wydały pozwolenie na dobudowę trzech sal lekcyjnych - obecnie jest to sala gimnastyczna. Dnia 11 listopada 1930 roku w dwunastą rocznicę święta Niepodległości Polski oddano do użytku dobudowaną część szkoły.

W 1994 roku dzięki zaangażowaniu dyrekcji, rodziców i pomocy finansowej Urzędu Gminy oraz Kuratorium Oświaty, udało się oddać do użytku dobudowaną południową część szkoły z sześcioma salami lekcyjnymi, a w 1997 -także i salę gimnastyczną.

        Przed około 117 laty rozpoczynało naukę w jednoklasowej szkole 160 uczniów, w ostatnim roku istnienia szkoły ośmioklasowej było ich także ok 160, a obecnie w sześciu oddziałach szkolnych uczy się ok. 120 uczniów oraz 20 dzieci w oddziale przedszkolnym.

        Ponad sto lat temu o budynku szkoły mówiono, że jest nader okazały i dzisiaj można mówić podobnie o naszej szkole. Warto dodać, że w roku 1905 na zajęcia uczęszczało aż 350 osób.

        Szkoła to nie tylko budynek, sale lekcyjne - to przede wszystkim uczniowie i nauczyciele To promieniowanie w środowisku. Od początku istnienia szkoła pełniła poza funkcją dydaktyczną rolę ośrodka życia kulturalnego i społecznego.

        W listopadzie 1898 roku Zarząd Główny Krakowskiego Towarzystwa Oświaty Ludowej, założył czytelnię ludową i powierzył jej kierownictwo Aleksandrowi Zielińskiemu.

        W 1903 roku odbył się w tutejszym budynku szkolnym powiatowy zjazd "kółek rolniczych" pod przewodnictwem ks. Ratowskiego ze Starego Wiśnicza. Młodzież wychowana w murach tej szkoły rozumiała i rozumie, co znaczy "Bóg, Honor, Ojczyzna" Wielu młodych ludzi brało udział w pierwszej wojnie światowej i w wojnie roku 1920. Wielu nie powróciło z frontu. W czasie drugiej wojny światowej działali w oddziałach partyzanckich - szczególnie w AK.

        Po wojnie szkoła funkcjonowała jako siedmioklasowa do roku 1966, a następnie do 1973 jako ośmioklasowa.

        Szkoła od 1994W 1973 roku, w związku z tworzeniem Zbiorczych Szkół Gminnych, zostaje filią Zbiorczej Szkoły w Zabierzowie Bocheńskim i prowadzi nauczanie jedynie w klasach początkowych.

        Po 1989 roku staje się, ku ogólnemu zadowoleniu mieszkańców, ośmioklasową szkołą podstawową z oddziałem przedszkolnym. W 1999 roku nastąpiła zmiana organizacji szkoły na sześcioklasową.

        Lata najnowszej historii naznaczone były licznymi pracami inwestycyjnymi. Pod kierunkiem dyrekcji, przy bardzo aktywnej działalności Komitetu Rozbudowy Szkoły i rodziców, prowadzone były prace remontowe i adaptacyjne na terenie szkoły. Na fali entuzjazmu z rozbudowania szkoły udało się połączyć obchody 110 rocznicy powołania i istnienia szkoły z nadaniem imienia i wręczeniem sztandaru. Obecnie trwa zagospodarowywanie otoczenia wokół budynku szkolnego oraz prace modernizacyjne wewnątrz szkoły.

 

Sztandar Szkoły Sztandar Szkoły