fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Rada Rodziców

Rada Rodziców

  • Przewodniczący: Sylwia Ostrowska
  • Wiceprzewodniczący: Iwona Wymazała
  • Skarbnik: Teresa Micka
  • Sekretarz: Agnieszka Sabak