fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Tekst hymnu

Tekst hymnu

Trąb odgłosy, jasność, światło
Ziemie Lechitów oblały.
Oto nastał dzień doniosły,
Nastał dzień Bożej chwały.

Polska między chrześcijany
Odważnym krokiem wstępuje.
Mieszko i lud mu poddany
Wiarę w Chrystusa przyjmuje.

Refren:
Wymaluj, mistrzu, obraz ten
Potomnym ku pamięci.
A Imię Polski - Matki mej -
Na wieki niech się święci!

Wojny wielkiej cichną głosy,
Zakończone święte dzieło
Pokój Polsce ślą niebiosy.
Vivat! vivat! Król Jagiełło!

Refren:
Wymaluj, mistrzu, obraz ten
Potomnym ku pamięci.
A Imię Polski - Matki mej -
Na wieki niech się święci!

Młodych sercach dziś zabrzmiała
Pieśń cudowna, pieśń radosna,
Że Ojczyzna zmartwychwstała,
Że wolnością Polska mocna.

Refren:
Zachowam w sercu obraz ten
Zatrzymam go w pamięci.
A Imię Polski - Matki mej -
Na wieki niech się święci!

Zapis nutowy hymnu (plik pdf do wydruku)