fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych i klasy I

Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych i klasy I
2019-03-01

Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych i klasy I

Rok szkolny 2018/19  Rekrutacja  Informacje dla rodziców 
  • Jasonj

Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych odbywać się będzie

od 4 marca 2019 do 22 marca 2019 r.

Wnioski o przyjęcie dziecka do oddziałów przedszkolnych i klasy I można pobierać w sekretariacie szkoły, u wychowawców grup lub ze strony internetowej od 01.03.2019 do 22.03.2019

Wypełnione wnioski wraz z załącznikami, należy złożyć w sekretariacie szkoły od 04.03.2019 do 22.03.2019 r. 
w godzinach od 8:00 do 15:00.

Wnioski nie podpisane przez obydwóch rodziców nie będą przyjmowane.

Uwaga! Kolejność zgłoszeń nie ma znaczenia w rekrutacji dzieci do oddziału przedszkolnego

 

Oświadczenia, o których mowa we wniosku o przyjęcie dziecka składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej może żądać okazania dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach.

Inne niezbędne dokumenty określają kryteria zamieszczone we wniosku o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego.

Rodzice dzieci, które już uczęszczają do oddziałów przedszkolnych składają deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego. 

 Źródło grafiki:  Designed by Freepik

Załączniki: