fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Rozpoczynamy nowy rok szkolny 2019/20

Rozpoczynamy nowy rok szkolny 2019/20
2019-09-02

Rozpoczynamy nowy rok szkolny 2019/20

Rok szkolny 2019/20  Uroczystości szkolne 
  • Jasonj

W dniu 2 września zainaugurowaliśmy nowy rok szkolny 2019/20. W porównaniu z poprzednim rokiem szkolnym nastąpiły pewne zmiany: odeszła od nas Pani Angelika Lewandowska, a jej obowiązki nauczyciela WF przejęli nowi nauczyciele Pani Ewelina Starostka i Pan Andrzej Drabik.

Wychowawcą klasy I została Pani Maria Rusin, a klasę IV przejęła Pani Katarzyna Widła. 

Od nowego roku szkolnego nasza szkoła przekształciła się w Zespół Szkolno-Przedszkolny w Woli Zabierzowskiej w ramach, którego funkcjonują: Szkoła Podstawowa im. Jana Matejki i Przedszkole. W związku z przekształceniem utworzone zostało stanowisko wicedyrektora, którym została Pani Anna Siek.

Galeria zdjęć