fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Spotkanie organizacyjne rodziców uczniów przyszłej kl.I

Spotkanie organizacyjne rodziców uczniów przyszłej kl.I
2020-06-09

Spotkanie organizacyjne rodziców uczniów przyszłej kl.I

Rok szkolny 2019/20  Rekrutacja  Informacje dla rodziców 
  • Jasonj

Zapraszamy serdecznie rodziców uczniów przyszłej  klasy I na spotkanie  organizacyjne z wychowawcą klasy p. Jolantą Kosałą. Spotkanie odbędzie się  26 czerwca 2020 r. o godz. 8:45. Prosimy o zabranie dowodu osobistego rodziców, nr PESEL dziecka, a także dostarczenie oryginałów kart zapisu dziecka (z podpisem obydwojga rodziców).

 

Odpowiednie druki dostępne tu >>>>>>