fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Wystawienie ocen klasyfikacyjnych na koniec roku

Wystawienie ocen klasyfikacyjnych na koniec roku
15.06

Wystawienie ocen klasyfikacyjnych na koniec roku

Klasyfikacja 

Do dzienników wpisywane są ostateczne oceny klasyfikacyjne na koniec roku szkolnego. Odbywa się Rada Pedagogiczna, która zatwierdza oceny z przedmiotów i zachowania.