fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Oddziały Przedszkolne

Oddziały Przedszkolne

W naszej oddziałach przedszkolnych...

Przy szkole podstawowej funkcjonują dwa oddziały przedszkolne dla dzieci w wieku 3-4 lata oraz dla dzieci 5-6 letnich.

Wychowawcą grupy młodszej jest Pani Monika Reguła, który w obecnym roku szkolnym sprawuje opiekę nad 18 dzieci.

Wychowawcą grupy starszej jest Pani Monika Sudek, który w obecnym roku szkolnym sprawuje opiekę nad 16 dzieci.